Xem tất cả 9 kết quả

Van cân bằng SUNFLU

Nhiệm vụ cân bằng tổn thất áp suất hoặc lưu lượng giữa các nhánh. Tránh hiện tượng chênh lệch và thiếu hụt nhiên liệu làm mát giữa các dàn. Van cân bằng đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống HVAC. Cũng như trong hệ thống đường ống nước nói riêng trong toàn bộ công trình. Gần như, bât kì hệ thống đường ống nước nào đều ít nhất sử dụng một van cân bằng. Van cân bằng được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng và áp lực( cân bằng thủy lực).  Được sử dụng trên hệ thống phân phối, hệ thống nóng và hệ thống lạnh trung tâm, có tác dụng điều chỉnh lưu lượng, áp lưc. Van cân bằng giúp chúng ta đo và cài đặt lưu lượng, áp lực theo ý muốn( theo thiết kế).

Van cân bằng đo và điều chỉnh lưu lượng, áp suất để cân bằng thủy lực giữa các nhánh trong hệ thống. Giúp chúng ta tính toán lưu lượng và tổn thất áp suất. Giúp cài đặt giá trị của các nhánh trong hệ thống giúp cân bằng thủy lực dễ dàng.

Các van này được lắp đặt ở đường cung cấp hoặc đường trở về trong hệ thống cùng với các van khác.

VAN CÂN BẰNG SUNFLU

VAN CÂN BẰNG TĨNH

Liên hệ giá tốt

VAN CÂN BẰNG SUNFLU

VAN CÂN BẰNG CHÊNH ÁP

Liên hệ giá tốt

VAN CÂN BẰNG SUNFLU

VAN CÂN BẰNG NỐI REN

Liên hệ giá tốt
Liên hệ giá tốt

VAN CÂN BẰNG SUNFLU

VAN CHÊNH ÁP NỐI REN

Liên hệ giá tốt
Liên hệ giá tốt

VAN CÂN BẰNG SUNFLU

VAN CHÊNH ÁP

Liên hệ giá tốt

VAN CÂN BẰNG SUNFLU

VAN MOTORIZED LÀ GÌ?

Liên hệ giá tốt

VAN CÂN BẰNG SUNFLU

Van Bi Điện

Liên hệ giá tốt